Относно проекта


Проектът, финансиран чрез програмата Erasmus + (KA2), възнамерява да развие професионалния профил и онлайн обучителния курс, който да бъде обучен като ESII - европейски експерт по инкубиране на социални иновации.

Какво е ESII?


ESII е професионалист способен да разпознае и подкрепи идеи и нововъведения със социална добавена стойност. Неговата мисия е да освободи потенциала на бизнесите за постигане на социално значимо въздействие. По същество ESII е експерт по виртуална инкубация, който предоставя специализирани консултации и персонализирани услуги с цел подпомагане на социални предприемачи и иноватори при изграждането на нужните умения, стратегии и мрежи за да успеx.

Проектът

ESII е двугодишен транснационален проект съфинансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ЕРАЗЪМ+, КА2 стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение. Специфична цел на проекта е да разпространи и промотира в Европа нова обучителна програма за професионално обучение, а именно Европейски експерт по инкубиране на социални иновации (ESII).

При различни условия в Европа, има професионалисти, занимаващи се с инкубиране на социални иновации, макар да липсва обща пътека на обучение, както и признаването на професията ЕИСИ. Настоящият проект има за цел да разработи БЕЗПЛАТЕН ОН-ЛАЙН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС за Експерт по инкубиране на социални иновации.

Обосновка

Процесите по социални иновации се основават на изобретателността на гражданите, организациите на гражданското общество, местните общества, служителите в сферата на бизнеса и публичния сектор и за пазарите, така че продуктите и услугите по-добре да удовлетворяват не само индивидуалните, но и колективните желания. Но тази изобретателност се нуждае от насочване към инициативи, отнасящи се до пазара, да се превръщат в социални бизнеси, т.е. предприятия с положително социално въздействие.

Кой може да предложи тези услуги за направляване и подпомагане?

Европейският ЕИСИ, специалист по виртуално инкубиране, който предоставя експертни консултантски и съобразени с индивидуалните нужди услуги за подпомагане на социалните предприемачи и иноватори при изграждането на уменията, стратегиите и мрежите, от които се нуждаят, за да успеят.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Пряката целева група включва всички съществуващи инкубатори, търговски камари, консултанти и доставчици на услуги в подкрепа на бизнеса, както и студенти в областта на бизнеса и икономиката, които ще се възползват от безплатен обучителен курс, който ще им помогне да придобият умения и компетенции за експерти по инкубиране на социални иновации, признати на Европейско ниво.

Непреките целеви групи са всички заинтересовани страни, които биха могли да използват резултатите за обучителни дейности и професионално развитие на персонала: доставчици на професионално обучение, университети, местни власти, традиционни бизнеси (които са заинтересовани от създаването на връзки и синергии със социални предприемачи).

ПАРТНЬОРИ ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ


ESII се популяризира и изпълнява от транснационален консорциум от 7 организации от 5 Европейски страни: Италия, България, Обединеното кралство, Ирландия и Испания.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ


What is Social Innovation? There is no consensus on a single definition for the term social innovation (Jenson and Harrisson 2013).
Although there are several definitions of the concept, social innovation initiatives all stand on a common ground: that of addressing social needs and issues through innovative means. (VINNOVA 2014)
We provide here some definitions:

“We define social innovations as new ideas (products, services and models)

“We define social innovations as new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs and create new social relationships or collaborations. In other words, they are innovations that are both good for society and enhance society’s capacity to act”

Robin Murray, Julie Caulier-Grice, Geoff Mulgan – The Open Book of Social Innovation

“We define social innovations as new ideas (products, services and models)

of new ideas (products, services and models) to meet social needs and create new social relationships or collaborations. It represents new responses to pressing social demands, which affect the process of social interactions. It is aimed at improving human well-being.

Social innovations are innovations that are social in both their ends and their means. They are innovations that are not only good for society but also enhance individuals’ capacity to act. They rely on the inventiveness of citizens, civil society organisations, local communities, businesses and public servants and services. They are an opportunity both for the public sector and for the markets, so that the products and services better satisfy individual but also collective aspirations. Stimulating innovation, entrepreneurship and the knowledge-based society is at the core of the Europe 2020 Strategy.

Social innovation describes the entire process by which new responses to social needs are developed in order to deliver better social outcomes”.

The European Commission’s Guide to Social Innovation 2013

“Even more simply, a social innovation is an idea that works for the public good”

“Even more simply, a social innovation is an idea that works for the public good”

Centre for Social Innovation

 “Social innovations are new solutions (ideas, products, services, models, markets, processes etc.) that simultaneously meet a social need (more effectively than existing solutions) and lead to new or improved capabilities and relationships and better use of assets and resources. In other words, social innovations are both good for society and enhance society’s capacity to act.”  (The Young Foundation 2012)

As this definition implies, social innovation overlaps with, but is not the same as, social entrepreneurship.

This definition has been adopted by the TRANSITION project, which aims to support social innovations coming from a range of sources, including new ventures led by social entrepreneurs as well as innovations based within existing organisations, or delivered through strategic partnerships, voluntary initiatives or campaigns. To learn more, click here.

“Social innovation is about developing new ideas to tackle social problems or

 meet social needs. It may be a new product, service, initiative, organisational model or approach to the delivery of public services”

Nesta

“ Social innovation forms the core of social entrepreneurship driven by the

 need to address a social (and environmental) problem being addressed in an innovative and entrepreneurial way, with an objective to create and sustain social and economic value. Such value creating activity can occur in and across organisations with a wide range of stakeholders. Social innovation is based on strategic collaboration of stakeholders in order to meet social challenges… Social innovation lies at the heart of social entrepreneurship, which aims to address unmet social needs of a community in an innovative and entrepreneurial way”

Social innovation from a social incubation perspective: What is it and why it matters?

Katerina Nicolopoulou, Muhammad Nouman, and Mine Karatas-Ozkan – School of Management, University of Southampton

“A social innovation is a novel solution to a social problem that is more

effective, efficient, sustainable, or just than current solutions. The value created accrues primarily to society rather than to private individuals”

Stanford Business

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ


“Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry.” Bill Drayton, Leading Social Entrepreneurs Changing the World
НОВИНИ ОТ ПРОЕКТА

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ


В тази секция ще откриете последните новини. Запишете се за нашия бюлетин - бъдете информирани!
КОЙ СТОИ ЗАД ВСИЧКО ТОВА

НАШИЯТ ЕКИП


Нашият екип се състои от експерти по социални иновации и професионалисти в областта на образованието и обучението, услуги в подкрепа на бизнеса и инкубиране. Нашият екип е от 5 европейски страни и 7 организации, популяризиращи проекта. Свържете се с нас, за да научите повече и да се включите!
Silvia Farina
Silvia Farina
Eurocrea Merchant
Italy
Silvia.farina@eurocreamerchant.it
Gianluca Coppola
Gianluca Coppola
Eurocrea Merchant
Italy
Gianluca.coppola@eurocreamerchant.it
Antonella Tozzi
Antonella Tozzi
Eurocrea Merchant
Italy
Antonella.tozzi@eurocreamerchant.it
Javer Riano
Javer Riano
Fondo Formación Euskadi
Spain
javier.riano@ffeuskadi.net
Stefano Arciprete
Stefano Arciprete
Sistemi Formativi Confindustria
Italy
s.arciprete@confindustria.eu
Milen Dobrev
Milen Dobrev
Ruse Chamber of Commerce
Bulgaria
projects@rcci.bg
Mia Abouri
Mia Abouri
University of Greewich
United Kingdom
M.L.Abouri@greenwich.ac.uk
Alberto Muscari Tomajoli
Alberto Muscari Tomajoli
Make a Cube
Italy
muscarito@makeacube.com
James Donlon
James Donlon
WestBIC
Ireland
jdonlon@westbic.ie
HERE TO SERVE YOU

CONTACT US


Should you have any query, please do not hesitate in contacting us!